Sociaal Wijkteam

Als u problemen hebt, dan zijn er diverse instellingen waar u terecht kunt, zoals Optimisd of het algemeen maatschappelijk werk. Als u heel veel problemen hebt, die met elkaar te maken hebben, dan kan het voor u erg moeilijk worden. U kunt dan uw hulpverlener bij een van deze instellingen vragen of het Sociaal Wijkteam u misschien kan helpen.

 

Het Sociaal Wijkteam Schijndel bestaat uit mensen die allemaal veel ervaring hebben met het oplossen van problemen op het gebied van wonen, zorg, financiën werk en opvoeding. Samen met een wijkcoach wordt voor u bekeken wat nodig is. Er wordt ook vooral gekeken naar wat u zelf kunt doen. De wijkcoach helpt u om de problemen aan te pakken. De wijkcoach kan ook andere mensen inschakelen, maar de wijkcoach blijft altijd uw aanspreekpunt. Hij of zij helpt u ook als u zich wilt inzetten voor (activiteiten in) uw wijk. Uiteindelijk is het belangrijk dat iedereen mee kan doen.

 

Meer informatie over het Sociaal Wijkteam en de wijkcoaches is te vinden op de website van het Sociaal Wijkteam, www.sociaalwijkteamschijndel.nl.