Uit de buurt

Ledenpassen

18 januari 2018

<p>Met dit bericht willen wij u melden dat de ledenpas van KBO-Brabant, met <strong>vermelding van 2015/2016/2017 tot het najaar van 2018 geldig blijft</strong>.&nbsp; Dan ontvangen alle leden een nieuwe hard plastic ledenpas (zoals een bankpas).&nbsp;</p>
<p>Voor nieuwe leden en ter vervanging van b.v. een verloren pas worden vanaf nu passen met de melding 'tijdelijke pas 2018' gemaakt.</p>